top of page

YOZGAT GENÇLİK MERKEZİ

Üniversite öğrencilerinin kent ile bağları zayıftır. Bunda kampüsün kent merkezinden uzak olması yansıra, kentte genç nüfusun kullanabileceği sosyal ve kültürel mekânların olmaması da önemli rol oynamaktadır. Yozgat Gençlik ve Kültür Evi'nin temel amacı, kentteki bu açığı doldurarak, genç nüfusun kent merkezinde kendilerine yer bulmasını sağlamaktır.

 

Yozgat kent merkezi içinde yer alan yapının, merkezdeki geleneksel yapılaşma ile diyalog kurması amaçlandı. Yapı oranları, kullanılan cephe ve çatı malzemeleri ve yapı dili geleneksel sivil mimarinin çağdaş bir yorumu oldu. Özellikle pencere tipolojisi ve çatı kurgusu bu yaklaşımın öne çıkan unsurları oldu.

 

Yapının ana girişi kuzeydeki yol üzerinde oluşturuldu. Kültür Evi’nin Meydan ile ilişkilerinin sağlanması da özellikle amaçlandı ve topoğrafyadaki kot farkı değerlendirilerek, meydan kotundan tali bir giriş sağlandı.

 

Yapı tüm işlevlerin görsel olarak algılandığı “açık bir plana” sahiptir. Tüm mekânlar birbirleri ile görsel ilişki ve süreklilik içindedir. Yapı içindeki dolaşım sistemi de bu yaklaşım paralelinde kurgulandı. Giriş holünü alt kata bağlantısı “Amfi” ile oluşturuldu. Bu amfinin hem düşey sirkülâsyona hem de çeşitli etkinliklere olanak vermesi sağlandı.

Proje Tarihi: 2021

Yer: Yozgat, Türkiye

bottom of page