top of page

TSK ELELE VAKFI
ÖZEL BAKIM MERKEZİ

Bu tasarım yapının ‘iletişim mekanı’ olması gerekliliği üzerine kurgulandı. Giriş düzlemi tüm iletişimin örgütlendiği bir ‘iç sokak’ olarak tasarlandı. Ortak hayata ait tüm programlar bu sokak ile ilişkili olaraj yer aldı. Arazi kotları da değerlendirilerek sokak düzleminin bir kot altı ve üstü de ortak hayata terk edildi. Sokak çeperlerindeki mekansal düzenlemede esneklik arandı. Programların değişebilmesine olanak verecek bir iç planlamaya gidildi.

 

Yatak Ünitelerinde de ‘iletişim’ ilkesi korundu. Mekanların tasarımında yaşlıların yalnızlaşmalarını önleyecek buluşma mekanları tasarlandı. Ancak yatak ünitelerinde yaşlının ‘iç mekanının’ oluşturulmasına da azami önem gösterildi. Bu amaçla yapı bir hastane gibi değil, uzun süreli kalınan özel bir ikamet mekanı olarak ele alındı.

 

Dış mekan kullanımı ve bunun teşvik edilmesi tasarımın diğer önemli hedeflerinden biri oldu. Bu amaçla eğim değerlendirilerek zeminle ilişkili üç adet kat oluşturuldu. Restoran, kafe, oturma salonu gibi hacimlerin önünde, saçakla korunmuş, teraslar önerildi. Bu terasların ayrıca bahçe ile ilişkileri kuruldu. Yatak katlarında her odaya ve oturma hollerine balkon önerilerek, manzaraya açılım sağlandı. Revir üst zemine yerleştirildi; böylece dışarıdan ambulans yaklaşımı sağlanması yanısıra, yatağa bağımlı yaşlıların kaldığı özel bakım Ünitesi ile aynı katta olmasına da özen gösterildi. Bodrum (alt zemin) katta yer alan Fizik Tedavi ve Spor Merkezi, programın yorumlanmasıyla, bir arada oluşturuldu.

Proje Tarihi: 2006

Yapım Tarihi: 2007

Yer: Ankara, Türkiye

bottom of page