top of page

TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ BUCA YERLEŞKESİ

İzmir Tınaztepe’de bulunan arazinin topografyası, kampüs plan şemasının oluşturulmasında en belirgin kriterlerden biri olmuştur. Yer yer falez dikliğindeki iki vadi bir göletle birleştirilerek kampüs sosyal yaşantısına esi bulunmaz bir katkı sağlamaktadır.


Vadi üst yamaçlarında şekillenen kampüsün odağına hastaneler yerleştirilirmiştir. Hastane kompleksi arazi eğiminden de yararlanılarak kampüs dış bağlantısına olanak verecek şekilde konumlandırılmıştır. Böylece kampüs iç dolaşımı ve hastane dış bağlantısı ayrıştırılmıştır. Ayrıca vadinin kuzey yamacında konumlanan hastane ile ilişkili tıp fakülteleri hastane ile bir köprüyle iç ilişki kurmaktadır.


Fakülteler kottan da yararlanarak araziye serbestçe konumlandırılmış ve bir yaya allesi/ ile desteklenmiştir. Yaya allesi 1 ve 3 nolu kampüs girişleri ile ilişkilendirilmiş 2 nolu girişe vadiyi kateden bir yaya kültür köprüsü ile bağlanmıştır. Yaya allesi bir ege sokağı olarak tasarlanmıştır. Fakülte girişleri küçük meydancıklar ile bu sokağa açılır. Sokak ayni zamanda fakülte aralarından vadi içinde düzenlenen peyzaj alanına sızar. Sokak yer yer üst örtüler ve saçaklarla zenginleştirilmiştir.


Yaya köprüsü fakülteleri kültür merkezine, kütüphaneye, yurtlara ve rektörlüğe bağlayan bir seyir terasıdır. Kafeler kütüphane, kongre merkezi, peyzaj alanları ve kültür merkezi gibi işleviler kampüs seyir ve dinlenme ortamlar kullanılarak ulaşılan mekânlardır. Stresli çalışma ortamından uzaklaşarak verilen molalar çalışma ve eğitim hayatını keyifli hale getirecektir.

Proje Tarihi: 2018

Yapım Tarihi: 2023

Yer: İzmir, Türkiye

bottom of page