top of page

SİVAS 4 EYLÜL
VE KIŞLA MEYDANI

Tasarımın temel ilkesi alandaki mevcut değerleri korumak, onlara eklemlenmek ve yeşil ağırlıklı bir mekan oluşturmak oldu. Kongre Müzesi Cumhuriyet tarihimiz için çok önemli bir yapıdır. Bu yapının yanında onunla yarışmayacak bir yapı yapılması esas olmalıdır. Bu amaçla proje alanı içinde yapılması amaçlanan Sivas Tanıtım Merkezi, topoğrafya içinde yok edildi ve mekanın yapı ile doldurulmamasına özen gösterildi.

 

Kongre Müzesi ile ilişkili olacak şekilde Ana Giriş, Müze'nin kuzey kapısı ile ilişkili oluşturuldu. Burada düzenlenen bir açık alan üzerinden yapıya ve parka ulaşıldı. Birinci etap ile ikinci etap alanların sürekliliği sağlandı. Bu amaçla Bekir Sami Kunduk Sokak'taki trafik yavaşlatıldı ve tek yönlü olarak düzenlendi. Gelecekte bu sokağın tümüyle yayalaştırılması düşünülmelidir.

 

4 Eylül ve Kışla Meydanı, tören veya gösteri yapılan, sert zeminli bir mekandan öte, kent yaşantısına katılan, Kongre Müzesi'nin ve Sivas Tanıtım Merkezi'nin işlevleri ile bütünleşen, bir “açık alan” olarak ele alındı. Meydan çeperindeki hayat ile var olan bir mekandır. Burası ise kentin yoğunluğundan soyut, dingin ve sakin bir atmosfer sunmaktadır. Dolayısıyla, mekanın bu atmosferi korundu ve sert yüzeylerden çok yeşil alan arttırıldı. Mekan içinde çeşitli eylemlere (dinleti, ışık-ses gösterisi vb.) olanak sağlayacak mekanlar da oluşturulmaya özen gösterildi.

Proje Tarihi: 2020

Yapım Tarihi: 2023

Yer: Sivas, Türkiye

bottom of page