top of page

TC İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİ

Bu tasarım 'Yurtdışında Türkiye’yi temsil edecek bir yapının mimari ifadesi ve kimliği nasıl olmalıdır?' sorusu etrafında gelişir.Genel kabul gören bir eğilim olan kiremit çatılı, saçaklı, kemerli ‘milli mimari taklitleri’ katılmadığımız bir tavırdır.

Yapının hedefi, 20. yüzyıldaki modern cumhuriyeti temsil etmek, ancak kaynaklandığı kültür ile bağlarını da koparmamaktır. Programın ana bölümleri olan büyükelçi evi (rezidans) ile bürolar (kançılarya) tek bir form altında birleştiren “duvar” tasarımın ana kurgusunu oluşturur. Tüm ıslak hacimler, çekirdekler ve servis mekanları “duvar”a eklemlenir. “U” formundaki duvarın dışa karşı yalın ve kapalı duruşuna karşın, bahçe tarafındaki yapı yüzeyleri parçalı ve dinamik bir yapılanmaya sahiptir. Giriş mekanlarını tanımlayan iki tonoz duvarı delip iç mekana doğru uzanarak, giriş mekanlarının vurgusunu artırırlar.

Proje Tarihi: 1984-1988

Yapım Tarihi: 2000-2003

Yer: İslamabad, Pakistan

bottom of page