top of page

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Harran Üniversitesi Kampüsü’ndeki temel hedef, lojmanlarda yaşayanların pastoral istemlerini öğretim mekanlarından itibaren tatmin edebilmelerini sağlamak ve öğretim mekanlarını, akşamları yaşamayan alanlar olmaktan kurtarmaktır. Diğer bir hedef, akademik birimler ile konutların birbirlerinden bağımsız olarak gelişebilirliğinin sağlanması, ancak genel yerleşim strüktürünün bozulmamasıdır. Böyle bir makro-formu belirlemede en önemli ölçütlerden biri, yürüme mesafelerinin minimize edilmesidir. Bu öncelik, iklim açısından Harran için çok önemlidir. Bu nedenle 6-10 dakikalık yürüme süresini esas alan 600 metre yarı çaplı bir daire, kampüs alanını tariflemede ölçüt alındı. Kuşkusuz bu yaklaşımda toplu yaya yollarının kısalığı kadar yaya topluluklarını bu akslara çekecek cazibe noktalarının yaratılması da önem taşır. Kampüs içi yaya hareketlerinin azami ölçekte öne çıkarıldığı bu yaklaşımda motorlu taşıt ulaşımının yaya ulaşımından olabildiğince soyutlanması temel hedeflerden biridir.

Proje Tarihi: 1995

Yapım Tarihi: 

Yer: Şanlıurfa, Türkiye

bottom of page