top of page

GAZİANTEP
HÜKÜMET KONAĞI

Hükümet konağı arsası mevcut kent merkezine yakın ancak oluşmamış yeni bir kentsel strüktür üzerindedir. Kuzeyindeki yapılmamış olan ana arterden kullanılacak ve yakın çevresindeki ada bu arter üzerinden ilişki kuracaktır.

Güneyinde ise 16.50m'lik bir yol ile kültür parktan ayrılmıştır. Alana yaklaşım temelde doğudaki mevcut kent, yönündendir. Mevcut kent strüktürü ile olan bağlantı bu yönden olmaktadır. Ancak kentin gelişme alanları arsanın batısında uzanmaktadır. Ve bu yönde bir ilişki gerekmektedir. Tasarımın temel kurgusu doğu ve batı yönünden olan ana yaklaşımların güçlü bir şekilde yapıya katılıp yapıyla bütünleştirilmesidir. Her iki yönden olan yaklaşımlar birbirleri ile bağlanmış oluşturulan iç avlu/bahçeden ana girişler verilmiştir. Yakın çevreden olacak yaklaşımlarda kuzey ve güneydeki tali girişlerle yapı içine alınmıştır. Arazideki 1.00 ile 1050 m arasında değişen kot farkları değerlendirilerek alt ve üst zeminler oluşturulmuştur. Esas girişler alt zeminden, tali girişler, vali ve toplantı salonu girişi ise üst zeminden sağlanmıştır. Esas girişle bütünleştirilen iç avlu/bahçe iklimsel koşullara uyum amacıyla yeşil ve su elemanı ile mikro klimatize edilmiştir. İç avlu/bahçe üzerindeki pergolalar gölge verici eleman olarak kullanılmış ve parkın yeşilinin alan içine sokulmasına katkıda bulunmuştur.

 

Pergolaların gölgelik alanları altında oturma grupları düzenlenmiştir ve buralarda, çalışanların ve ziyaretçilerin farklı bir dinlenme ortamı bulmaları sağlanmıştır. Yapının çevresi ile bütünleştirilmesine özen gösterilmiştir. Bu amaçla özellikle park ve kültür park ile bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Alanın güneyinden geçen 16.50 m'lik rol ring olmaktan kurtarılabilir olarak önerilmiş ve hükümet meydanının kültür park alanı ile bütünleşmesi ve trafik ile kesilmemesi sağlanmıştır. Halkla yakın ilişkili bölümler zemin katta ve zemin kata yakın katlara konulabilmesi isteği sonucu yapı zemine yakın ve alçak katlı olarak çözülmüştür.

Proje Tarihi: 1984

Yer: Gaziantep

bottom of page