top of page

GAZİANTEP
BELEDİYE BİNASI

Gaziantep Belediye binası arsası kentin gelişme alanları içinde; doğu - Batı yönünde uzanan önemli bir arter üzerinde, yeni yönetici merkez zonu içinde bulunmaktadır. Alan; tarihi kent merkezinin dışında olmasına rağmen oldukça yakın sayılabilecek, düz bir topoğrafya üzerinde yer almaktadır.

 

Belediye binaları, kamu hizmet yapıları içinde önemli bir yer oluşturan, ayrıca diğerlerine göre de ayrıcalıklar gösteren yapılardır. Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü vb. kamu yapılarından ayrılan en önemli özelliği ise, halkın oyuyla gelen bir kurumu simgelemesidir. Bu nedenle belediye binaları demokratik seçimlerle oluşmuş yerel yönetimleri tanımlayan sembolik anlatımlara sahiptir. Bu sembolik anlatımın odağını ise meclis oluşturmaktadır.

 

Tasarımın ana kurgusunu meclis tarafında oluşmuş elemanter yapısal birimlerden oluşan bir bütün oluşturmaktadır. Doğu - Batı aksında yükselen bir platform meclis ile bitmekte, meclis salonu altı aynı zamanda esas giriş olarak tariflenmektedir. Bu aks Batıda park ile bütünleşip kentsel süreklilik kazanmakta, Doğuda ise Tarihi Gaziantep Kalesi’ne yönlenmektedir. Böylece yapı salt parsel sınırları içinde kalmamakta, çevre ile bütünleşip, çevrenin bir parçası haline gelmektedir.

Meclis bloğu yapının geometrik merkezindeki konumuyla, sembolik anlatımın yanı sıra önemli fonksiyonları da içermektedir. Zemini giriş, alt zemini yemekhane, bodrumu ise mutfak olarak tüm yapı birimleri tarafından ortak kullanılacaktır.

Proje Tarihi: 1985

Yapım Tarihi: 1993

Yer: Gaziantep, Türkiye

bottom of page