top of page

TC DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI

Yapı, 1981’de sınırlı bir yarışma ile Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) için tasarlanmış ancak, 1987’de Dışişleri Bakanlığı mülkiyetine geçmiştir. Eskişehir ve Konya karayollarının kesiştiği kavşakta bulunan yapı 20.500 m² kullanım alanına sahiptir. Programı Banka Genel Müdürlüğü’nce belirlenmiş ve zaman içerisinde gelişebilmesi öngörülmüştür.

Program, genel müdürlük, bağlı müdürlükler, toplantı salonu, sergi salonu, yemekhane, garaj ve teknik servislerden oluşur. Arsanın kavşak üzerindeki konumu nedeniyle, yapıya Eskişehir yoluna (güneyde) paralel, ikinci kademe bir yoldan girilir. Burada oluşturulan meydandan Genel Müdürlüğe ve toplantı salonuna ayrı girişlerle ulaşılır. Tüm yapı bir ana çekirdek etrafında kurgulanlanmıştır. Genel Müdürlük bu çekirdeğe bağlı olarak alçak blokta, müdürlükler ise yüksek blokta konumlanırlar. Yüksek bloğun en üst kotunda yemekhane ve mutfak yer alır. Bodrum kat teknik servislere ve garaja ayrılmıştır.

Simgesel özellikleri nedeniyle yapının dinamik bir formu yansıtması amaçlanmıştır. Tasarım, dik açı yerine irrasyonel açılara oturan bir plan kurgusu üzerinde gelişir. Özgün cephe malzemesi brüt betondur. (Bugün cephesi boyalıdır) Uygulama sürecince mimarlara kontrolluk yaptırılmadığı, için yapıda değişiklikler oluşmuştur.

 

Yapı şu anda Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. Yapının gelişen programın getirdiği ihtiyacı karşılayamaması sonucunda 1992 yılında yanına 25.000 m2’lik ek bir yapı tasarlanmıştır. Süreçteki duraklamalarla uzun bir zaman dilimine yayılan inşaat 2004 yılında tamamlanabilmiştir. Bugün iki yapı birbirine çelik bir köprüyle bağlanmış ve bir bütün olarak hizmet vermektedirler.

Proje Tarihi: 1990 – 1992

Yapım Tarihi: 1994 - 2004

Yer: Ankara, Türkiye

bottom of page