top of page

BUĞDAYPAZARI
YHT GARI

Buğday Pazarı Garı kent dokusunun ortasında kalmaktadır. Yapıya ülkemizde geçmişte yapılan Garların aksine, tek yönden değil, iki yönden yaklaşılmaktadır. Bu nedenle önerimiz kentin farklı yönlerindeki yaklaşımlarını karşılayan bir Gar kurgusu üzerine gelişmiştir.

 

Bölgenin gelecekte kent merkezi işlevlerini yüklenecek olması ve yeniden planlanma çalışmalarına başlanması, Gar ve yakın çevresinin planlaması için geniş olanaklar sunmuştur. Mevcut demiryolu hattının geliştirilmesi, hattın her iki yönünden de yaklaşımın sağlanması amacıyla, kent ölçeğinde öneri geliştirilmiş ve Buğday Pazarı Garı kent yaşantısının odağına getirilmiştir.

 

Bu planlamada demiryolu hattının güneyi Gar işlevleri için ayrılmış ve yapıya ulaşım ve yaklaşım için açık alan düzenlemeleri yapılmıştır. Güneyden geçen Elmalı caddesi ile Gar arasındaki alan açık bırakılmış ve yapının önünün kapatılmaması sağlanmıştır. Yapıya yaklaşımı sağlayan ve özel araç- toplu taşın sistemi için ayırılmış yol sistemi, açık otopark, yaya meydanı ve park düzenlemesi ile ön mekan oluşturulmuştur.

Proje Tarihi: 2012

Yapım Tarihi: 2021

Yer: Konya, Türkiye

bottom of page