top of page

ADANA
KÜLTÜR VADİSİ

Yarışma alanı, kent bütünü gözlendiğinde kent merkezi ile sıkı ilintili, aktif bir alan içindedir. Özellikle güneyindeki kentsel fonksiyonlar mekana hareketlilik getirmektedir. Ancak alanın ortasından geçen Seyhan Nehri sadece yarışma alanını bölmekle kalmamakta; kent ölçeğinde de ayırıcı - bölücü bir rol oynamaktadır. Bu ayırıcılık kent mekanına fiziksel ve sosyal topografyadaki farklılaşma olarak yansımış ve kentin iki ayrı yakasında birbirinden farklı yaşantı ve fiziki mekan doğmuştur. Tasarımımızın temel kurgusu kentin Seyhan Nehri ile bölünen bu iki yakasının güçlü bir bağlantı ile birleştirilmesi olmuştur. Bu bağlantı kentin iki yakasındaki, karşılıklı yaya akslarını karşılayan, alana göre merkezi konumda bulunan, kent strüktürü ile birleşen bir geçiş elemanıyla sağlanmıştır. Bağlantı, alanı boydan boya bölen nehri atlayarak aşan bir strüktürel eleman olarak tasarlanmıştır. Ancak bu karşıya geçiş elemanı sadece yürünen, kuru bir köprü olarak kabul edilmemiş, yaşanan, özellikle dinlence işlevleriyle yüklü kullanımı olan bir yapı olarak ele alınmıştır. Köprünün her iki tarafında oluşturulan çeşitli cazibe alanlarıyla sıkıca bağlanması sağlanmış ve işlerliği desteklenmiş, geçiş talebi arttırılmıştır. Nehrin düzenlenen kıyısı boyunca çeşitli aktivitelere yer verilmiş ve farklı fonksiyonların kıyı gezinti yollarıyla bağlantı kurması sağlanmıştır. 

 

Şartnamede de bahsedildiği gibi dolgu zemin olan kıyı gezinti yoluna kalıcı yapı getirilmemiştir. Bu alan sadece dolaşım ağırlıklı, sürprizli mekanlarla donatılmış ırmağın klimatik ve mekansal etkilerini kesintisiz hisseder bir kıvamda tasarlanmıştır. Nehrin teraslamaları çim yüzeyler olarak bırakılmıştır. Ancak gerekli yerlerde oturma elemanları olarak değerlendirilmiştir. Gürültülü fonksiyonlar yan yana getirilmeye çalışılmış, böylelikle sessiz, dinlenme alanları da sağlanmıştır. Genelde alanın güneyi daha yoğun ve aktif, kuzeyi ise rekreatif amaçlı değerlendirilmiştir. Taşkın profili birkaç metrelik oynamalar dışında aynen korunmuştur. Ana köprü altında ise su yüzeyi kabarmayı önlemek için genişletilmiştir. Kabartma tesisi alan dışında düşünülmüştür. Ancak gerekirse fuarı karşıya bağlayan tali köprü altına alınabileceği varsayılmıştır.

Proje Tarihi: 1984

Yer: Adana

bottom of page